Vittnesstöd

En hjälp vid rättegång

Många brottsoffer och vittnen till brott känner sig osäkra på hur en rättegång går till. För båda brottsoffer och vittnen är det ofta första gången de kommer till en domstol. Idén bakom vittnesstöd är att brottsoffer och vittnen ska känna sig trygga.

Vittnesstödets uppgift är att hjälpa vittnen och brottsoffret i samband med rättegången, de kan förklara hur en rättegång går till, var du skall sitta och vilka rättigheter och skyldigheter du har, de hjälper dig också att hitta till rätt sal i rätt tid.

Vittnesstöden är ideellt engagerade personer som har fått utbildning i hur rättegångar går till, samt vilket stöd brottsoffer och vittnen behöver, deras roll är att ge information och trygghet.