Bli medlem

Medlemsavgift för:

Enskild: 100:-

Företag: 500:-

Som medlem får du Tidningen Brottsoffer med utgivning 4 nr per år.

Bidrag, gåvor, medlemsavgift mm sätts in på:

Bankgiro: 5582-0328

Glöm inte att skriva namn och adress tillsammans med insättningen dit Tidningen Brottsoffer ska skickas.

Du kan även bidra med en gåva på valfritt belopp, märk då överföringen med ditt namn.