Hjälp oss hjälpa

De lokala jourerna finansierar sin löpande verksamhet på olika sätt. Jourerna får medel från framför allt kommunerna, detta varierar dock mycket från år till år och från kommun till kommun. Brottsofferfonden stödjer jourernas verksamhet med utbildningspengar,men det räcker inte alltid till. Så vi är tacksamma för all sponsring vi kan få.

Stöd Brottsofferjouren Eskilstunas verksamhet!