Stödperson

En utomstående att prata med

Stödpersonen är en medmänniska som har tid att lyssna och

som genom samtal kan hjälpa brottsoffret att reda ut sina känslor

och formulera sina tankar och intryck runt det som skett. Det finns många anledningar till att det kan kännas bra att samtala med en stödperson som är förstående men inte personligt involverad.

Stödpersonen kan hjälpa till vid myndighetskontakter, t.ex. med försäkringsbolag, hjälpa med att fylla i diverse blanketter, kontakt med sjukvård om så behövs.

Behövs annan expertis, hjälper stödpersonen brottsoffret

med sådana kontakter också.

Stödpersonen har genomgått utbildning som är godkänd av

Brottsofferjouren Sverige, dessutom pågår ständigt fortbildning.